Thông tư liên tịch 107/2010/TTLT-BTC-BTNMT

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư liên tịch
Số, ký hiệu 107/2010/TTLT-BTC-BTNMT
Cơ quan ban hành BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG - BỘ TÀI CHÍNH
Ngày ban hành 26/07/2010
Trích yếu sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 125/2003/TTLT-BTC-BTNMT ngày 18/12/2003 và Thông tư liên tịch số 106/2007/TTLT-BTC-BTNMT ngày 06/9/2007 hướng dẫn về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải.
Người ký ĐỖ HOÀNG ANH TUẤN - NGUYỄN THÁI LAI
Ngày hiệu lực 01/06/2010
Công báo 489 + 490
Văn bản liên quan
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

hướng dẫn thực hiện Nghị định số 25/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 63/2013/TTLT-BTC-BTNMT
  • Ngày ban hành: 15/05/2013
  • Ngày có hiệu lực: 01/07/2013