Nghị định 106/2011/NĐ-CP

Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị định
Số, ký hiệu 106/2011/NĐ-CP
Cơ quan ban hành CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 23/11/2011
Trích yếu sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15 tháng 02 năm 2007 quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số.
Người ký NGUYỄN TẤN DŨNG
Ngày hiệu lực 01/02/2012
Công báo 611 + 612
Văn bản liên quan
Văn bản dẫn chiếu

quy định điều kiện hoạt động y tế trên môi trường mạng.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 53/2014/TT-BYT
  • Ngày ban hành: 29/12/2014
  • Ngày có hiệu lực: 01/03/2015

quy định về việc quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng Quốc gia.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 37/2016/TT-NHNN
  • Ngày ban hành: 30/12/2016
  • Ngày có hiệu lực: 15/01/2018
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ một phần

quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 174/2013/NĐ-CP
  • Ngày ban hành: 13/11/2013
  • Ngày có hiệu lực: 13/11/2013