Thông tư 105/2015/TT-BTC

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 105/2015/TT-BTC
Cơ quan ban hành BỘ TÀI CHÍNH
Ngày ban hành 08/07/2015
Trích yếu sửa đổi bổ sung một số điều Thông tư số 117/2013/TT-BTC ngày 23/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế tài chính và giải ngân đối với nguồn vốn tín dụng của Ngân hàng Đầu tư Châu Âu cho hai Dự án Xây dựng tuyến đường sắt đô thị thí điểm TP. Hà Nội, đoạn Nhổn Ga Hà Nội (tuyến số 3) và Dự án Xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 TP. Hồ Chí Minh.
Người ký TRƯƠNG CHÍ TRUNG
Ngày hiệu lực 22/08/2015
Công báo 857 + 858
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

về cho vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 78/2010/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 14/07/2010
 • Ngày có hiệu lực: 30/08/2010

về nghiệp vụ quản lý nợ công.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 79/2010/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 14/07/2010
 • Ngày có hiệu lực: 30/08/2010

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 215/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 23/12/2013
 • Ngày có hiệu lực: 15/02/2014
Văn bản dẫn chiếu

quy định về quản lý tài chính đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vay ưu đãi nước ngoài của các nhà tài trợ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 218/2013/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 31/12/2013
 • Ngày có hiệu lực: 15/02/2013

về việc đính chính Thông tư số 218/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định về quản lý tài chính đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vay ưu đãi nước ngoài của các nhà tài trợ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 328/QĐ-BTC
 • Ngày ban hành: 20/02/2014
 • Ngày có hiệu lực: 20/02/2014
Văn bản được đính chính - sửa đổi bổ sung

hướng dẫn cơ chế tài chính và giải ngân đối với nguồn vốn tín dụng của Ngân hàng Đầu tư Châu Âu cho hai Dự án Xây dựng tuyến đường sắt đô thị thí điểm TP. Hà Nội, đoạn Nhổn - Ga Hà Nội (tuyến số 3) và Dự án Xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 TP. Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 117/2013/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 23/08/2013
 • Ngày có hiệu lực: 08/10/2013