Thông tư 105/2014/TT-BTC

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 105/2014/TT-BTC
Cơ quan ban hành BỘ TÀI CHÍNH
Ngày ban hành 07/08/2014
Trích yếu sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 153/2013/TT-BTC ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về thủ tục thu, nộp tiền phạt, biên lai thu tiền phạt và kinh phí từ ngân sách nhà nước bảo đảm hoạt động của các lực lượng xử phạt vi phạm hành chính.
Người ký TRƯƠNG CHÍ TRUNG
Ngày hiệu lực 01/10/2014
Công báo 783 + 784
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

luật xử lý vi phạm hành chính.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 15/2012/QH13
 • Ngày ban hành: 20/06/2012
 • Ngày có hiệu lực: 20/06/2012

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 81/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 19/07/2013
 • Ngày có hiệu lực: 19/07/2013

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 215/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 23/12/2013
 • Ngày có hiệu lực: 15/02/2014
Văn bản dẫn chiếu

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 127/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 15/10/2013
 • Ngày có hiệu lực:

quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 326/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 23/12/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017

hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 328/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 26/12/2016
 • Ngày có hiệu lực: 15/02/2017
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ một phần

quy định chi tiết thi hành Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 190/2013/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 12/12/2013
 • Ngày có hiệu lực: 26/01/2014