Thông tư liên tịch 105/2013/TTLT-BTC-BGDĐT

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư liên tịch
Số, ký hiệu 105/2013/TTLT-BTC-BGDĐT
Cơ quan ban hành BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - BỘ TÀI CHÍNH
Ngày ban hành 06/08/2013
Trích yếu hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với kỳ thi Olympic Hóa học Quốc tế lần thứ 46 năm 2014 tại Việt Nam.
Người ký NGUYỄN VINH HIỂN - NGUYỄN THỊ MINH
Ngày hiệu lực 23/09/2013
Công báo 515 + 516
Văn bản liên quan
Văn bản dẫn chiếu

phê duyệt Đề án tổ chức Olympic Hóa học Quốc tế lần thứ 46 năm 2014 tại Việt Nam.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 211/QĐ-TTg
  • Ngày ban hành: 23/01/2013
  • Ngày có hiệu lực: 23/01/2013

quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 97/2010/TT-BTC
  • Ngày ban hành: 06/07/2010
  • Ngày có hiệu lực: 20/08/2010

quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 139/2010/TT-BTC
  • Ngày ban hành: 21/09/2010
  • Ngày có hiệu lực: 05/11/2010