Luật 104/2016/QH13

Các thuộc tính
Loại văn bản Luật
Số, ký hiệu 104/2016/QH13
Cơ quan ban hành CHỦ TỊCH NƯỚC - QUỐC HỘI
Ngày ban hành 06/04/2016
Trích yếu Luật tiếp cận thông tin.
Người ký NGUYỄN THỊ KIM NGÂN
Ngày hiệu lực 01/07/2018
Công báo 341 + 342
Văn bản liên quan