Quyết định 103/QĐ-BNV

Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 103/QĐ-BNV
Cơ quan ban hành BỘ NỘI VỤ
Ngày ban hành 29/01/2019
Trích yếu về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ kỳ 2014 - 2018.
Người ký LÊ VĨNH TÂN
Ngày hiệu lực 29/01/2019
Công báo 221 + 222, 223 + 224
Văn bản liên quan