Nghị quyết 103/NQ-CP

Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị quyết
Số, ký hiệu 103/NQ-CP
Cơ quan ban hành CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 05/12/2016
Trích yếu phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2016.
Người ký NGUYỄN XUÂN PHÚC
Ngày hiệu lực
Công báo 1231+1232
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 138/2016/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 01/10/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/10/2016
Văn bản dẫn chiếu

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 38/2012/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 25/04/2012
 • Ngày có hiệu lực: 11/06/2012

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 105/2014/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 15/11/2014
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2015

về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 01/NQ-CP
 • Ngày ban hành: 07/01/2016
 • Ngày có hiệu lực:

về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 25/CT-TTg
 • Ngày ban hành: 31/08/2016
 • Ngày có hiệu lực:

về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 60/NQ-CP
 • Ngày ban hành: 08/07/2016
 • Ngày có hiệu lực: