Luật 102/2016/QH13

Các thuộc tính
Loại văn bản Luật
Số, ký hiệu 102/2016/QH13
Cơ quan ban hành CHỦ TỊCH NƯỚC - QUỐC HỘI
Ngày ban hành 05/04/2016
Trích yếu Luật trẻ em.
Người ký NGUYỄN THỊ KIM NGÂN
Ngày hiệu lực 01/06/2017
Công báo 339 + 340
Văn bản liên quan