Nghị định 102/2015/NĐ-CP

Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị định
Số, ký hiệu 102/2015/NĐ-CP
Cơ quan ban hành CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 20/10/2015
Trích yếu về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay.
Người ký NGUYỄN TẤN DŨNG
Ngày hiệu lực 12/12/2015
Công báo 1079+1080
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hàng không dân dụng Việt Nam.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 61/2014/QH13
 • Ngày ban hành: 21/11/2014
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2015

Luật Đất đai.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 45/2013/QH13
 • Ngày ban hành: 29/11/2013
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2014

Luật xây dựng.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 50/2014/QH13
 • Ngày ban hành: 18/06/2014
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2015
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ một phần

quy định về các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực hàng không dân dụng.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 92/2016/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 01/07/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2016