Nghị định 102/2014/NĐ-CP

Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị định
Số, ký hiệu 102/2014/NĐ-CP
Cơ quan ban hành CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 10/11/2014
Trích yếu về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.
Người ký NGUYỄN TẤN DŨNG
Ngày hiệu lực 25/12/2014
Công báo 1001+1002
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

luật xử lý vi phạm hành chính.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 15/2012/QH13
 • Ngày ban hành: 20/06/2012
 • Ngày có hiệu lực: 20/06/2012

Luật Đất đai.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 45/2013/QH13
 • Ngày ban hành: 29/11/2013
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2014
Văn bản dẫn chiếu

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 43/2014/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 15/05/2014
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2014

quy định về giá đất.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 44/2014/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 15/05/2014
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2014

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 81/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 19/07/2013
 • Ngày có hiệu lực: 19/07/2013

phê duyệt Đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai giai đoạn đến 2020.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 1675/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 29/08/2016
 • Ngày có hiệu lực: 29/08/2016

phê duyệt Đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai giai đoạn đến 2020.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 1675/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 29/08/2016
 • Ngày có hiệu lực: 29/08/2016
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ một phần

quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 120/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 09/10/2013
 • Ngày có hiệu lực: 22/11/2013