Quyết định 1013/QĐ-TTg

Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 1013/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 01/07/2010
Trích yếu về việc thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2010 - 2020.
Người ký NGUYỄN TẤN DŨNG
Ngày hiệu lực 01/07/2010
Công báo 400 + 401
Văn bản liên quan
Văn bản dẫn chiếu

triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 -2020.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 435/KH-BCĐXDNTM
  • Ngày ban hành: 20/09/2010
  • Ngày có hiệu lực: 20/09/2010

về việc điều chỉnh phân công Thủ tướng, các Phó Thủ tướng đứng đầu tổ chức phối hợp liên ngành.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 1941/QĐ-TTg
  • Ngày ban hành: 31/10/2011
  • Ngày có hiệu lực: 31/10/2011
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 1584/QĐ-TTg
  • Ngày ban hành: 10/08/2016
  • Ngày có hiệu lực: 10/08/2016