Luật 101/2015/QH13

Các thuộc tính
Loại văn bản Luật
Số, ký hiệu 101/2015/QH13
Cơ quan ban hành CHỦ TỊCH NƯỚC - QUỐC HỘI
Ngày ban hành 27/11/2015
Trích yếu Bộ luật tố tụng hình sự.
Người ký
Ngày hiệu lực 27/11/2015
Công báo 1271+1272, 1273+1274, 1275+1276
Văn bản liên quan
Văn bản dẫn chiếu

về việc thi hành Bộ luật tố tụng hình sự.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 110/2015/QH13
  • Ngày ban hành: 27/11/2015
  • Ngày có hiệu lực: 27/11/2015

về việc lùi hiệu lực thi hành của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13, Bộ luật tố tụng hình sự số 101/2015/QH13, Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự số 99/2015/QH13, Luật thi hành tạm giữ, tạm giam số 94/2015/QH13 và bổ sung Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 144/2016/QH13
  • Ngày ban hành: 29/06/2016
  • Ngày có hiệu lực: 30/06/2016