Thông tư liên tịch 100/2010/TTLT-BQP-BCA

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư liên tịch
Số, ký hiệu 100/2010/TTLT-BQP-BCA
Cơ quan ban hành BỘ CÔNG AN - BỘ QUỐC PHÒNG
Ngày ban hành 22/07/2010
Trích yếu hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 74/2010/ NĐ-CP ngày 12 tháng 7 năm 2010 của Chính phủ về phối hợp hoạt động giữa lực lượng dân quân tự vệ với lực lượng công an xã, phường, thị trấn trong công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.
Người ký THƯỢNG TƯỚNG NGUYỄN KHÁNH TOÀN - THƯỢNG TƯỚNG PHAN TRUNG KIÊN
Ngày hiệu lực 08/09/2010
Công báo 489 + 490
Văn bản liên quan
Văn bản dẫn chiếu

quy định về phối hợp hoạt động giữa lực lượng dân quân tự vệ với lực lượng công an xã, phường, thị trấn, lực lượng kiểm lâm và các lực lượng khác trong công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trong công tác bảo vệ rừng.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 74/2010/NĐ-CP
  • Ngày ban hành: 12/07/2010
  • Ngày có hiệu lực: 27/08/2010