Nghị định 100/2010/NĐ-CP

Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị định
Số, ký hiệu 100/2010/NĐ-CP
Cơ quan ban hành CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 28/09/2010
Trích yếu về Công báo.
Người ký NGUYỄN TẤN DŨNG
Ngày hiệu lực 15/11/2010
Công báo 589 + 590
Văn bản liên quan
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 34/2016/NĐ-CP
  • Ngày ban hành: 14/05/2016
  • Ngày có hiệu lực: 01/07/2016