Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BGTVT

Các thuộc tính
Loại văn bản Văn bản hợp nhất
Số, ký hiệu 10/VBHN-BGTVT
Cơ quan ban hành VĂN BẢN HỢP NHẤT - BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
Ngày ban hành 25/12/2018
Trích yếu hợp nhất Nghị định về điều kiện cung cấp dịch vụ bảo đảm an toàn hàng hải.
Người ký NGUYỄN VĂN THỂ
Ngày hiệu lực
Công báo 59 + 60
Văn bản liên quan