Chỉ thị 10/CT-TTg

Các thuộc tính
Loại văn bản Chỉ thị
Số, ký hiệu 10/CT-TTg
Cơ quan ban hành THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 22/04/2019
Trích yếu về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.
Người ký NGUYỄN XUÂN PHÚC
Ngày hiệu lực 22/04/2019
Công báo 411 + 412
Văn bản liên quan