Thông tư 10/2018/TT-BKHCN

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 10/2018/TT-BKHCN
Cơ quan ban hành BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Ngày ban hành 01/07/2018
Trích yếu sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2018/TT-BKHCN ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dầu nhờn động cơ đốt trong”.
Người ký TRẦN VĂN TÙNG
Ngày hiệu lực 15/12/2018
Công báo 81 + 82
Văn bản liên quan