Thông tư 10/2017/TT-BTP

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 10/2017/TT-BTP
Cơ quan ban hành BỘ TƯ PHÁP
Ngày ban hành 26/12/2017
Trích yếu quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê Ngành Tư pháp
Người ký LÊ THÀNH LONG
Ngày hiệu lực 15/02/2018
Công báo 153 + 154
Văn bản liên quan