Thông tư 10/2017/TT-BKHCN

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 10/2017/TT-BKHCN
Cơ quan ban hành BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Ngày ban hành 28/06/2017
Trích yếu quy định về xây dựng, quản lý, khai thác, sử dụng, duy trì và phát triển Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ.
Người ký TRẦN VIỆT THANH
Ngày hiệu lực 15/08/2017
Công báo 553 + 554
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

quy định chức năng , nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 20/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 26/02/2013
 • Ngày có hiệu lực: 20/04/2013

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghệ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 08/2014/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 27/01/2014
 • Ngày có hiệu lực: 15/03/2014

về hoạt động thông tin khoa học và công nghệ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 11/2014/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 18/02/2014
 • Ngày có hiệu lực: 15/04/2014
Văn bản dẫn chiếu

quy định về việc thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 14/2014/TT-BKHCN
 • Ngày ban hành: 11/06/2014
 • Ngày có hiệu lực: 15/08/2014