Thông tư 10/2016/TT-BXD

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 10/2016/TT-BXD
Cơ quan ban hành BỘ XÂY DỰNG
Ngày ban hành 15/03/2016
Trích yếu quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch xây dựng.
Người ký NGUYỄN ĐÌNH TOÀN
Ngày hiệu lực 30/04/2016
Công báo 281 + 282
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

Luật xây dựng.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 50/2014/QH13
 • Ngày ban hành: 18/06/2014
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2015

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 62/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 25/06/2013
 • Ngày có hiệu lực: 15/08/2013
Văn bản dẫn chiếu

hướng dẫn về quy hoạch xây dựng nông thôn.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 02/2017/TT-BXD
 • Ngày ban hành: 01/03/2017
 • Ngày có hiệu lực: 15/04/2017
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch đô thị.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 15/2010/TT-BXD
 • Ngày ban hành: 27/08/2010
 • Ngày có hiệu lực: 11/10/2010