Quyết định 10/2016/QĐ-TTg

Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 10/2016/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 03/03/2016
Trích yếu về thực hiện thủ tục biên phòng điện tử cảng biển.
Người ký NGUYỄN TẤN DŨNG
Ngày hiệu lực 18/04/2016
Công báo 223 + 224
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

về quản lý cảng biển và luồng hàng hải.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 21/2012/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 21/03/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/06/2012

Luật tổ chức Chính phủ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 76/2015/QH13
 • Ngày ban hành: 19/06/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2016

nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 47/2014/QH13
 • Ngày ban hành: 16/06/2014
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2015
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

về việc thực hiện thí điểm thủ tục biên phòng điện tử cảng biển.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 22/2011/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 15/04/2011
 • Ngày có hiệu lực: 09/06/2011
Văn bản hướng dẫn

hướng dẫn thực hiện Quyết định số 10/2016/QĐ-TTg ngày 03 tháng 3 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện thủ tục biên phòng điện tử cảng biển.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 49/2017/TT-BQP
 • Ngày ban hành: 08/03/2017
 • Ngày có hiệu lực: 21/04/2017