Quyết định 10/2016/QĐ-KTNN

Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 10/2016/QĐ-KTNN
Cơ quan ban hành KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
Ngày ban hành 28/12/2016
Trích yếu ban hành Quy định danh mục hồ sơ kiểm toán; chế độ nộp lưu, bảo quản, khai thác và hủy hồ sơ kiểm toán.
Người ký HỒ ĐỨC PHỚC
Ngày hiệu lực 11/02/2017
Công báo 31 + 32
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

Luật Kiểm toán nhà nước.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 81/2015/QH13
  • Ngày ban hành: 24/06/2015
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2016

Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 80/2015/QH13
  • Ngày ban hành: 22/06/2015
  • Ngày có hiệu lực: 01/07/2016
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

ban hành Quy định danh mục hồ sơ kiểm toán; chế độ nộp lưu, bảo quản, khai thác và hủy hồ sơ kiểm toán.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 08/2012/QĐ-KTNN
  • Ngày ban hành: 05/11/2012
  • Ngày có hiệu lực: 20/12/2012