Thông tư 10/2015/TT-NHNN

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 10/2015/TT-NHNN
Cơ quan ban hành NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
Ngày ban hành 22/07/2015
Trích yếu hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.
Người ký NGUYỄN ĐỒNG TIẾN
Ngày hiệu lực 25/07/2015
Công báo 917 + 918
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 156/2013/NĐ-CP
  • Ngày ban hành: 11/11/2013
  • Ngày có hiệu lực: 26/12/2013

Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 46/2010/QH12
  • Ngày ban hành: 16/06/2010
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2011

Luật Các tổ chức tín dụng.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 47/2010/QH12
  • Ngày ban hành: 16/06/2010
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2011