Quyết định 10/2015/ỌĐ-TTg

Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 10/2015/ỌĐ-TTg
Cơ quan ban hành THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 03/04/2015
Trích yếu về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 2 Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An, tỉnh Nghệ An ban hành kèm theo Quyết định số 21/2010/QĐ-TTg ngày 03 tháng 3 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ đã được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 67/2014/QĐ-TTg ngày 04 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ.
Người ký NGUYỄN TẤN DŨNG
Ngày hiệu lực 01/06/2015
Công báo 499 + 500
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 164/2013/NĐ-CP
  • Ngày ban hành: 12/11/2013
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2014