Thông tư 10/2010/TT-BNV

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 10/2010/TT-BNV
Cơ quan ban hành BỘ NỘI VỤ
Ngày ban hành 28/10/2010
Trích yếu quy định mã số, tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức chấp hành viên và thư ký thi hành án dân sự.
Người ký TRẦN VĂN TUẤN
Ngày hiệu lực 15/12/2010
Công báo 626 + 627
Văn bản liên quan
Văn bản dẫn chiếu

quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức chuyên ngành Thi hành án dân sự.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 03/2017/TT-BTP
  • Ngày ban hành: 05/04/2017
  • Ngày có hiệu lực: 22/05/2017