Thông tư 10/2010/TT-BKHCN

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 10/2010/TT-BKHCN
Cơ quan ban hành BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Ngày ban hành 30/07/2010
Trích yếu hướng dẫn đánh giá, nghiệm thu dự án thuộc Chương trình Xây dựng mô hình ứng dung và chuyển giao khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn và miền núi giai đoạn 2004 -2010.
Người ký NGUYỄN QUÂN
Ngày hiệu lực 13/09/2010
Công báo 519 + 520
Văn bản liên quan