Quyết định 09/QĐ-BXD

Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 09/QĐ-BXD
Cơ quan ban hành BỘ XÂY DỰNG
Ngày ban hành 11/01/2016
Trích yếu về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2015.
Người ký ĐỖ ĐỨC DUY
Ngày hiệu lực 11/01/2016
Công báo 123 + 124
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 16/2013/NĐ-CP
  • Ngày ban hành: 06/02/2013
  • Ngày có hiệu lực: 01/07/2013

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 62/2013/NĐ-CP
  • Ngày ban hành: 25/06/2013
  • Ngày có hiệu lực: 15/08/2013

quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 09/2013/TT-BTP
  • Ngày ban hành: 15/06/2013
  • Ngày có hiệu lực: 01/08/2013