Thông tư 09/2019/TT-BGTVT

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 09/2019/TT-BGTVT
Cơ quan ban hành BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
Ngày ban hành 01/03/2019
Trích yếu ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các hệ thống ngăn ngừa ô nhiễm biển của tàu.
Người ký NGUYỄN VĂN CÔNG
Ngày hiệu lực 01/09/2019
Công báo 355 + 356, 357 + 358
Văn bản liên quan