Thông tư liên tịch 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư liên tịch
Số, ký hiệu 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH
Cơ quan ban hành BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI - BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - BỘ TÀI CHÍNH
Ngày ban hành 30/03/2016
Trích yếu hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 86/2015/ NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021.
Người ký BÙI VĂN GA - HUỲNH QUANG HẢI - HUỲNH VĂN TÍ
Ngày hiệu lực 16/05/2016
Công báo 301 + 302
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 215/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 23/12/2013
 • Ngày có hiệu lực: 15/02/2014

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 106/2012/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 20/12/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/03/2013
Văn bản dẫn chiếu

về thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập giai đoạn 2014 - 2017.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 77/NQ-CP
 • Ngày ban hành: 24/10/2014
 • Ngày có hiệu lực: 24/10/2014

hợp nhất pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 01/VBHN-VPQH
 • Ngày ban hành: 30/07/2012
 • Ngày có hiệu lực: 30/07/2012

quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 136/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 21/10/2013
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2014

hướng dẫn thực hiện Nghị định số 88/2011/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ về chế độ, chính sách đối với gia đình hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 20/2012/TTLT-BQP-BTC
 • Ngày ban hành: 06/03/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/05/2012

Về chế độ, chính sách đối với gia đình hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 88/2011/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 29/09/2011
 • Ngày có hiệu lực: 15/11/2011

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 134/2006/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ quy định chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 49/2015/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 15/05/2015
 • Ngày có hiệu lực: 06/07/2015

hướng dẫn một số điều của Nghị định số 124/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chính sách ưu đãi, hỗ trợ người đi đào tạo trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 208/2014/TTLT-BTC-BGDĐT
 • Ngày ban hành: 26/12/2014
 • Ngày có hiệu lực: 10/02/2015

quy định chính sách ưu đãi, hỗ trợ người đi đào tạo trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 124/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 14/10/2013
 • Ngày có hiệu lực: 01/12/2013
Văn bản dẫn chiếu

quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 86/2015/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 02/10/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/12/2015
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2010/ NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo đúc quốc dân từ năm hoe 2010 - 2011 đến năm hoe 2014 - 2015 và Nghi định số 74/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ sửa đôi, bô sung một sô điêu của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH
 • Ngày ban hành: 30/05/2014
 • Ngày có hiệu lực: 15/07/2014

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 74/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 15/07/2013
 • Ngày có hiệu lực: 01/09/2013

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015 và Nghị định số 74/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 14/2015/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH
 • Ngày ban hành: 16/07/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/09/2015