Sao lục 09/2011/SL-LPQT

Các thuộc tính
Loại văn bản Sao lục
Số, ký hiệu 09/2011/SL-LPQT
Cơ quan ban hành BỘ NGOẠI GIAO
Ngày ban hành 16/02/2011
Trích yếu thông báo hiệu lực điều ước quốc tế "Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước U-crai-na về hợp tác và tương trợ hành chính trong lĩnh vực hải quan".
Người ký NGUYỄN THỊ MINH NGUYỆT
Ngày hiệu lực 14/01/2011
Công báo 113 + 114
Văn bản liên quan