Quyết định 09/2011/QĐ-TTg

Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 09/2011/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 30/01/2011
Trích yếu về việc ban hành chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo áp dụng cho giai đoạn 2011 - 2015.
Người ký NGUYỄN TẤN DŨNG
Ngày hiệu lực 01/01/2011
Công báo 99 + 100
Văn bản liên quan
Văn bản dẫn chiếu

hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 20 tháng 5 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 04/2013/TTLT-UBDT-BTC-BTNMT
 • Ngày ban hành: 18/11/2013
 • Ngày có hiệu lực: 02/01/2014

phê duyệt chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 755/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 20/05/2013
 • Ngày có hiệu lực: 20/05/2013

hướng dẫn thực hiện một số điều Quyết định số 54/2012/QĐ-TTg ngày 04 tháng 12 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chính sách cho vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012 - 2015.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 02/2013/TT-UBDT
 • Ngày ban hành: 24/06/2013
 • Ngày có hiệu lực: 08/08/2013

hướng dẫn thực hiện Quyết định số 12/2013/QĐ-TTg ngày 24 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ học sinh trung học phổ thông ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 27/2013/TTLT-BGDĐT-BTC
 • Ngày ban hành: 16/07/2013
 • Ngày có hiệu lực: 01/09/2013

hướng dẫn xác định đối tượng, mức hưởng trợ cấp và tổ chức thực hiện trợ cấp khó khăn theo Quyết định số 471/QĐ-TTg ngày 30/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ về trợ cấp khó khăn đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người hưởng lương hưu có mức lương thấp, người hưởng trợ cấp ưu đãi người có công và hộ nghèo đời sống khó khăn.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 07/2011/TT-BLĐTBXH
 • Ngày ban hành: 15/04/2011
 • Ngày có hiệu lực: 15/04/2011

kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại Hội nghị toàn quốc sơ kết một năm thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án dạy nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 106/TB-VPCP
 • Ngày ban hành: 05/05/2011
 • Ngày có hiệu lực: 05/05/2011

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2010/ NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo đúc quốc dân từ năm hoe 2010 - 2011 đến năm hoe 2014 - 2015 và Nghi định số 74/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ sửa đôi, bô sung một sô điêu của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH
 • Ngày ban hành: 30/05/2014
 • Ngày có hiệu lực: 15/07/2014

phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2015.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 33/NQ-CP
 • Ngày ban hành: 30/04/2015
 • Ngày có hiệu lực:

hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2012.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 83/2011/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 16/06/2011
 • Ngày có hiệu lực: 31/07/2011

hướng dẫn thực hiện chi hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em năm tuổi ở các cơ sở giáo dục mầm non theo quy định tại Quyết định số 239/QĐ-TTg ngày 09 tháng 02 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi giai đoạn 2010-2015.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 29/2011/TTLT-BGDĐT-BTC
 • Ngày ban hành: 15/07/2011
 • Ngày có hiệu lực: 29/08/2011

hướng dẫn Nghị định số 20/2011/NĐ-CP ngày 23/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 55/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quoc hội về việc miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 120/2011/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 16/08/2011
 • Ngày có hiệu lực: 01/10/2011

hướng dẫn một số điều của Quyết định số 315/QĐ-TTg ngày 01/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp giai đoạn 2011 - 2013.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 121/2011/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 17/08/2011
 • Ngày có hiệu lực: 01/10/2011

về việc phê duyệt Đề án "Phát triển kinh tế - xã hội vùng các dân tộc: Mảng, La Hủ, Cống, Cờ Lao".

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 1672/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 26/09/2011
 • Ngày có hiệu lực: 26/09/2011

về chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu vực miền Trung.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 48/2014/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 28/08/2014
 • Ngày có hiệu lực: 15/10/2014

hướng dẫn thực hiện Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu vực miền Trung.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 16/2014/TT-BXD
 • Ngày ban hành: 23/10/2014
 • Ngày có hiệu lực: 10/12/2014

hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2012 - 2015.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 45/2014/TTLT-BCT-BTC-BKHĐT
 • Ngày ban hành: 28/11/2014
 • Ngày có hiệu lực: 12/01/2015

về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011 - 2015 (Chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg giai đoạn 2).

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 33/2015/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 10/08/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/10/2015

về việc triển khai thí điểm giải pháp hỗ trợ hộ nghèo nâng cao điều kiện an toàn chỗ ở, ứng phó với lũ, lụt vùng Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 716/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 14/06/2012
 • Ngày có hiệu lực: 14/06/2012

hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật về án phí, lệ phí Tòa án.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 01/2012/NQ-HĐTP
 • Ngày ban hành: 13/06/2012
 • Ngày có hiệu lực: 28/07/2012

hướng dẫn thực hiện Quyết định số 30/2012/QĐ-TTg ngày 18/7/2012 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012 – 2015.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 01/2012/TT-UBDT
 • Ngày ban hành: 24/10/2012
 • Ngày có hiệu lực: 08/12/2012

hướng dẫn thực hiện Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10 tháng 8 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011 - 2015.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 08/2015/TT-BXD
 • Ngày ban hành: 29/12/2015
 • Ngày có hiệu lực: 16/02/2016

quy định chi tiết Nghị định số 39/2015/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 07/2016/TTLT-BYT-BTC-BLĐTBXH
 • Ngày ban hành: 15/04/2016
 • Ngày có hiệu lực: 30/05/2016