Thông tư 09/2010/TT-BTNMT

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 09/2010/TT-BTNMT
Cơ quan ban hành BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Ngày ban hành 01/07/2010
Trích yếu quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật lưới trọng lực quốc gia.
Người ký NGUYỄN MẠNH HIỂN
Ngày hiệu lực 15/08/2010
Công báo 447 + 448
Văn bản liên quan
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật lưới trọng lực quốc gia.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 47/2016/TT-BTNMT
  • Ngày ban hành: 28/12/2016
  • Ngày có hiệu lực: 15/02/2017