Thông báo 09/2010/TB-LPQT

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông báo
Số, ký hiệu 09/2010/TB-LPQT
Cơ quan ban hành BỘ NGOẠI GIAO
Ngày ban hành 29/06/2010
Trích yếu ngày điều ước quốc tế nhiều bên có hiệu lực đối với Việt Nam.
Người ký NGUYỄN THỊ MINH NGUYỆT
Ngày hiệu lực
Công báo 394 + 395
Văn bản liên quan