Văn bản hợp nhất 08/VBHN-VPQH

Các thuộc tính
Loại văn bản Văn bản hợp nhất
Số, ký hiệu 08/VBHN-VPQH
Cơ quan ban hành VĂN BẢN HỢP NHẤT - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Ngày ban hành 12/12/2017
Trích yếu hợp nhất Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài.
Người ký NGUYỄN HẠNH PHÚC
Ngày hiệu lực
Công báo 351 + 352
Văn bản liên quan