Văn bản hợp nhất 08/VBHN-NHNN

Các thuộc tính
Loại văn bản Văn bản hợp nhất
Số, ký hiệu 08/VBHN-NHNN
Cơ quan ban hành VĂN BẢN HỢP NHẤT - NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
Ngày ban hành 11/09/2017
Trích yếu hợp nhất Thông tư quy định về giao nhận, bảo quản, vận chuyển tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá.
Người ký NGUYỄN ĐỒNG TIẾN
Ngày hiệu lực
Công báo 713 + 714
Văn bản liên quan