Thông tư 08/2019/TT-BNV

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 08/2019/TT-BNV
Cơ quan ban hành BỘ NỘI VỤ
Ngày ban hành 10/06/2019
Trích yếu quy định chế độ báo cáo công tác ngành Nội vụ.
Người ký LÊ VĨNH TÂN
Ngày hiệu lực 25/07/2019
Công báo 515 + 516
Văn bản liên quan