Thông tư 08/2019/TT-BKHĐT

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 08/2019/TT-BKHĐT
Cơ quan ban hành BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
Ngày ban hành 17/05/2019
Trích yếu hướng dẫn về định mức cho hoạt động quy hoạch.
Người ký NGUYỄN CHÍ DŨNG
Ngày hiệu lực 01/07/2019
Công báo 477 + 478, 479 + 480, 481 + 482
Văn bản liên quan