Lệnh 08/2018/L-CTN

Các thuộc tính
Loại văn bản Lệnh
Số, ký hiệu 08/2018/L-CTN
Cơ quan ban hành CHỦ TỊCH NƯỚC
Ngày ban hành 29/11/2018
Trích yếu về việc công bố Luật.
Người ký NGUYỄN PHÚ TRỌNG
Ngày hiệu lực 29/11/2018
Công báo 1133 + 1134
Văn bản liên quan