Thông tư 08/2017/TT-BKHCN

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 08/2017/TT-BKHCN
Cơ quan ban hành BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Ngày ban hành 26/06/2017
Trích yếu quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước.
Người ký CHU NGỌC ANH
Ngày hiệu lực 16/08/2017
Công báo 667 + 668, 669 + 670
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghệ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 08/2014/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 27/01/2014
 • Ngày có hiệu lực: 15/03/2014

quy định chức năng , nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 20/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 26/02/2013
 • Ngày có hiệu lực: 20/04/2013
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 10/2014/TT-BKHCN
 • Ngày ban hành: 30/05/2014
 • Ngày có hiệu lực: 01/08/2014

về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 10/2014/TT-BKHCN ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 23/2014/TT-BKHCN
 • Ngày ban hành: 19/09/2014
 • Ngày có hiệu lực: 05/11/2014