Lệnh 08/2016/L-CTN

Các thuộc tính
Loại văn bản Lệnh
Số, ký hiệu 08/2016/L-CTN
Cơ quan ban hành CHỦ TỊCH NƯỚC - QUỐC HỘI
Ngày ban hành 19/04/2016
Trích yếu về việc công bố Luật.
Người ký TRẦN ĐẠI QUANG
Ngày hiệu lực
Công báo 345 + 346
Văn bản liên quan