Lệnh 08/2013/L-CTN

Các thuộc tính
Loại văn bản Lệnh
Số, ký hiệu 08/2013/L-CTN
Cơ quan ban hành CHỦ TỊCH NƯỚC - QUỐC HỘI
Ngày ban hành 28/06/2013
Trích yếu về việc công bố Luật.
Người ký TRƯƠNG TẤN SANG
Ngày hiệu lực 28/06/2013
Công báo 407 + 408
Văn bản liên quan