Thông tư liên tịch 08/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư liên tịch
Số, ký hiệu 08/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC
Cơ quan ban hành BỘ TÀI CHÍNH - BỘ NỘI VỤ - BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Ngày ban hành 16/04/2012
Trích yếu hướng dẫn thực hiện chế độ trợ cấp đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến theo Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ.
Người ký NGUYỄN THỊ MINH - NGUYỄN TIẾN DĨNH - BÙI HỒNG LĨNH
Ngày hiệu lực 01/06/2012
Công báo 367 + 368
Văn bản liên quan
Văn bản dẫn chiếu

quy định về chế độ đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 40/2011/QĐ-TTg
  • Ngày ban hành: 27/07/2011
  • Ngày có hiệu lực: 01/10/2011

hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội và Nghị định số 13/2010/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 24/2010/TTLT-BLĐTBXH-BTC
  • Ngày ban hành: 18/08/2010
  • Ngày có hiệu lực: 02/10/2010