Lệnh 08/2012/L-CTN

Các thuộc tính
Loại văn bản Lệnh
Số, ký hiệu 08/2012/L-CTN
Cơ quan ban hành CHỦ TỊCH NƯỚC - QUỐC HỘI
Ngày ban hành 02/07/2012
Trích yếu về việc công bố Luật.
Người ký TRƯƠNG TẤN SANG
Ngày hiệu lực 02/07/2012
Công báo 475 + 476
Văn bản liên quan