Thông tư 08/2010/TT-BKHCN

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 08/2010/TT-BKHCN
Cơ quan ban hành BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Ngày ban hành 22/07/2010
Trích yếu hướng dẫn về việc khai báo, cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ và cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ.
Người ký LÊ ĐÌNH TIẾN
Ngày hiệu lực 05/09/2010
Công báo 493 + 494
Văn bản liên quan
Văn bản dẫn chiếu

quy định danh mục và yêu cầu kiểm soát vật liệu và thiết bị trong chu trình nhiên liệu hạt nhân.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 25/2012/TT-BKHCN
 • Ngày ban hành: 12/12/2012
 • Ngày có hiệu lực: 26/01/2013

quy định về bảo đảm an toàn bức xạ trong y tế.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT
 • Ngày ban hành: 09/06/2014
 • Ngày có hiệu lực: 25/07/2014

quy định việc chuẩn bị ứng phó và ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân, lập và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 25/2014/TT-BKHCN
 • Ngày ban hành: 08/10/2014
 • Ngày có hiệu lực: 24/11/2014

hướng dẫn cơ chế phối hợp và xử lý trong việc kiểm tra, phát hiện chất phóng xạ tại các cửa khẩu.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 112/2015/TTLT-BTC-BKHCN
 • Ngày ban hành: 29/07/2015
 • Ngày có hiệu lực: 15/09/2015

hướng dẫn lập và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân cấp cơ sở và cấp tỉnh.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 24/2012/TT-BKHCN
 • Ngày ban hành: 04/12/2012
 • Ngày có hiệu lực: 18/01/2013