Thông tư 07/2012/TT-BNV
Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 07/2012/TT-BNV
Cơ quan ban hành BỘ NỘI VỤ
Ngày ban hành 22/11/2012
Trích yếu Hướng dẫn quản lý văn bản, lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan.
Người ký VĂN TẤT THU
Công báo 15 + 16 - năm 2013