Thông tư 07/2012/TT-BNV
Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 07/2012/TT-BNV
Cơ quan ban hành BỘ NỘI VỤ
Ngày ban hành 22/11/2012
Trích yếu Hướng dẫn quản lý văn bản, lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan.
Người ký VĂN TẤT THU
Ngày hiệu lực 07/01/2013
Ngày hết hiệu lực
Tình trạng hiệu lực Đang hiệu lực
Công báo 15 + 16 - năm 2013
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]
  • Số hiệu: 61/2012/NĐ-CP
  • Ngày ban hành: 10/08/2012
  • Ngày có hiệu lực: 01/10/2012
Văn bản dẫn chiếu

Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]
  • Số hiệu: 01/2011/TT-BNV
  • Ngày ban hành: 19/01/2011
  • Ngày có hiệu lực: 05/03/2011