Văn bản hợp nhất 07/VBHN-NHNN

Các thuộc tính
Loại văn bản Văn bản hợp nhất
Số, ký hiệu 07/VBHN-NHNN
Cơ quan ban hành VĂN BẢN HỢP NHẤT - NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
Ngày ban hành 05/09/2017
Trích yếu hợp nhất Thông tư hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài.
Người ký NGUYỄN ĐỒNG TIẾN
Ngày hiệu lực
Công báo 701 + 702
Văn bản liên quan