Chỉ thị 07/CT-TTg

Các thuộc tính
Loại văn bản Chỉ thị
Số, ký hiệu 07/CT-TTg
Cơ quan ban hành THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 02/03/2012
Trích yếu về việc chấn chỉnh công tác quản lý và nâng cao hiệu quả hoạt động của các khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp.
Người ký NGUYỄN TẤN DŨNG
Ngày hiệu lực 02/03/2012
Công báo 251 + 252
Văn bản liên quan