Chỉ thị 07/CT-TTg

Các thuộc tính
Loại văn bản Chỉ thị
Số, ký hiệu 07/CT-TTg
Cơ quan ban hành THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 30/04/2015
Trích yếu về tăng cường các biện pháp xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản nguồn vốn đầu tư công.
Người ký NGUYỄN TẤN DŨNG
Ngày hiệu lực
Công báo 545 + 546
Văn bản liên quan
Văn bản dẫn chiếu

về những giải pháp chủ yếu khắc phục tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản tại các địa phương.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 27/CT-TTg
 • Ngày ban hành: 10/10/2012
 • Ngày có hiệu lực: 10/10/2012

về tăng cường quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính phủ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 14/CT-TTg
 • Ngày ban hành: 28/06/2013
 • Ngày có hiệu lực: 28/06/2013

về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 23/CT-TTg
 • Ngày ban hành: 05/08/2014
 • Ngày có hiệu lực: 05/08/2014

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 63/2014/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 26/06/2014
 • Ngày có hiệu lực: 15/08/2014

quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 155/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 11/11/2013
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2014

hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2016.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 102/2015/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 30/06/2015
 • Ngày có hiệu lực: 14/08/2015

hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 91/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 24/06/2016
 • Ngày có hiệu lực: 10/08/2016