Thông tư 07/2019/TT-BKHĐT

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 07/2019/TT-BKHĐT
Cơ quan ban hành BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
Ngày ban hành 08/04/2019
Trích yếu sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã.
Người ký NGUYỄN CHÍ DŨNG
Ngày hiệu lực 28/05/2019
Công báo 405 + 406, 407 + 408
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

quy định chi tiết một số điều của Luật hợp tác xã.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 193/2013/NĐ-CP
  • Ngày ban hành: 21/11/2013
  • Ngày có hiệu lực: 27/01/2014

quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 44/2015/NĐ-CP
  • Ngày ban hành: 06/05/2015
  • Ngày có hiệu lực: 30/06/2015
Văn bản hướng dẫn

hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 03/2014/TT-BKHĐT
  • Ngày ban hành: 26/05/2014
  • Ngày có hiệu lực: 01/08/2014